Má díla v soukromých sbírkách

obrazy prodané i darované

Přála bych si, aby moje tvorba těšila nejen mě, ale i lidi, co se na mé obrazy dívají. A aby si každý
můj obraz se svým příběhem našel toho svého majitele s vlastním příběhem, a vytvořili spolu
tak jeden celek.